Nye medlemmer

Nyt medlem i klubben

    

Vi vil gerne dele ud af de smukke oplevelser med solnedgangen over Limfjorden i Nibe Bredning, give dig naturtætte oplevelser med f.eks fiskehejrer i Halkær bredning, springende ørreder i Halkær Å og tage dig med ud og hilse på sælerne ved Røn midt ude i Limfjorden.

Der er flere måder hvorpå man kan blive medlem af Nibe Roklub. Dette afhænger om man allerede kan ro eller man er nybegynder. Har du i forvejen erfaring med inrigger robåde eller kajak, så kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne og lav en aftale om at komme ud og se klubben og vores faciliteter. Indmeldelse kan ske her: Bliv medlem nu!


Har du ikke forudgående erfaring med kajak eller robåde, og har du mod på at kaste dig ud i ro-sportens mange muligheder. Så har vi farvandet og en flok energiske instruktører - så du nemt kan tage beslutningen og komme med på vores årlige roskole, hvor man får lært de grundlæggende ting i forhold til at ro kajak eller inrigger robåde

Vores roskole ligger i foråret og består af en weekend hvor alt grundlæggende teori og teknik gennemgås, og derefter har vi 4-6 opfølgende ro-aftner i løbet af maj og juni måned. Går man med tanker om kajakskolen, tyvstarter vi dog undervisningen allerede før roskoleweekenden med en lørdag eftermiddag i svømmehallen hvor der leges med kajakker og balance i det varme vand.

Vi har begrænset deltagerantal på vores kajak- og roskole - så bliv skrevet op allerede nu !

Tidspunkt for Ro- og kajakskoleweekenden 2020 er endnu ikke fastlagt

Vil du lære at ro kajak: Send en email til kajakskole@niberoklub.dk 

Vil du lære at ro inrigger (fler-personers båd): Send en email til roskole@niberoklub.dk  

eller meld dig på via ovenstående link “Bliv medlem nu”

Der er mulighed for løbende indmeldelse og roskoleforløb for nye inrigger-roere.

 

Prisen for inriggerroskolen: 1750 kr. incl klubkontingent for 2019

Prisen for kajakskolen: 1950 kr. incl klubkontingent for 2019

Nuværende aktive medlemmer som deltager i roskole eller kajakskole afregner kun for forplejningen for weekendens workshops

 

 

    

    

 

 

Se billeder fra ro- og kajakskole 2018

Tryk her

 

Sådan kan forløbet være:

Vejledende program for både inrigger og kajakskole i Nibe Roklub

Lørdag:

Kl. 09.00        Morgenmad og velkomst

Kl. 09.30        Evt. omklædning - klargøring til instruktion

Kl. 09.45        Instruktion på land og orientering om kajakker og robåde

Kl. 11.00        1. lektion på vandet

Kl. 12.30        Frokost

Kl. 13.30        2. lektion på vandet

Kl. 15.00        Pause - eftermiddagskaffe m.v.

Kl. 15.30        3. lektion på vandet

Kl. 16.30        Optagning og rengøring af kajakker og både

Kl. 17.00        Udstrækning, omklædning, bad osv.

Kl. 17.15        Kort evaluering – vi ses i morgen

 

Søndag:

Kl. 09.00        Morgenmad

Kl. 09.30        Omklædning m.v.

Kl. 09.30        4. lektion på vandet

Kl. 10.45        Pause 

Kl. 12.00        Frokost

Kl. 14.30        Retur til Nibe Roklub - optagning og rengøring af kajakkerne og både

Kl. 15.00        Eftermiddagskaffe - afslutning - evt. evaluering

 

Forplejning under weekendkurset er en del af betalingen for kursusforløbet og kontingent, så du skal ikke spekulere på madpakke. Medbring dog gerne en flaske til vand, til at have med på vandet

 

Efterfølgende uger :

Deltagelse i 4 - 6 aftenlektioner med instruktører - afsluttende med rednings- og entringsøvelser på fjorden.

DOODLE kalenderbooking laves for ro-aftner frem til 30/6, nærmere herom på kursusweekenden.                                                                                                           

 

Programmet er foreløbigt og der kan ske justeringer løbende

 

Tilbud på udstyr

Blanket til svømmeprøve

Svømmebevis