Åreknuden på nettet

Åreknuden

Nibe Roklub har sit eget klubblad, Åreknuden, som udkommer 4 gange årligt. Her får du information om arrangementer, ligesom medlemmerne ofte skriver om gode ro oplevelser. Åreknuden indeholder også, hvad medlemmerne og redaktionen i øvrigt har på hjerte, med hensyn til klubbens ve og vel.

Kontakt til redaktionen: aareknuden@niberoklub.dk.  

Her kan du finde klubbens blad elektronisk. Ønsker du bladet i papirudgave kan du altid hente et eksemplar i klubben.

OBS! Som medlem af Nibe Roklub skal du vide, at du lejlighedsvis kan blive fotograferet og bragt i forbindelse med de aktiviteter, som normalt forekommer inden for rammerne af Nibe Roklubs formål. Du kan også blive udsat for at figurere på lister over medlemmer, som afspejler forskellige aktiviteter i klubbens regi (f.eks. lister over roede kilometer ved rosæsonens udgang). Ønsker du ikke at figurere på sådanne lister, kan du rette henvendelse til klubbens formand eller næstformand. Der vil aldrig blive oplyst personlige eller personfølsomme oplysninger i sådanne opslag.