Lidt af hvert

Nibe Roklub er en livskraftig »ældre sag« – stiftet den 28. juli 1939 - men bestemt still going strong!
Klubben startede i meget små kår og voksede sig roligt men stabilt større. I de senere år er medlemstallet i klubben øget meget, og det medfører krav om større fælles indsats for vores klub.

Klubben er for alle, der er interesserede i at ro, og som kan opfylde de betingelser, der er nødt til at være opfyldt. Det være sig svømmeprøven på 300 m (600 m for kajak) og en vis motorisk bevidsthed om de teknikker, det kræver at ro.

Dette giver et specielt klubliv, hvor man lærer hinanden og hinandens grænser godt at kende. Langt den overvejende del af tiden gør det klubben til et meget positivt sted at være.

 

Generalforsamling, bestyrelse og udvalg

På den årlige generalforsamling i februar måned vælges en bestyrelse på seks personer, som udgør klubbens daglige ledelse. Man vælges til den post, man skal have i bestyrelsen.

Bestyrelsen nedsætter en række udvalg, som er ansvarlige for, at de praktiske opgaver udføres.

 

Udlån af klubhus

Vil et medlem låne klubhuset kan det ske ved henvendelse til klubbens næstformand. Vær dog indstillet på at det kan være et afslag for først og fremmest er vores hus et klubhus og ikke et forsamlingshus. Udlån af klubhuset kan alene ske i perioden mellem standerstrygning og standerhejsning og kun weekends og helligdage. Klub- og medlems aktiviteter har første prioritet. Kontakt: Næstformanden.
LINK til regler for leje af klubhuset: https://clubportalne.blob.core.windows.net/sitesite2519308348171230174/f/Vedt%C3%A6gter%20og%20reglementer/Leje%20af%20klubhuset_rev.1.4.2014.pdf

 

Nøgler/skabe

Nøgle/kode/app adgang til klubben kan købes for 200 kr.         Kontakt vedr. nøgleadgang: Husforvalteren 

Skabsleje: 50 kr. pr. år.
Kontakt vedr. skabsnøgler: Husforvalteren.

Husk at aflåse klubhus og bådhaller når du er den sidste der forlader disse, også når du tager ud for at ro.