Coastalroning


Nibe Roklub kan du nu også ro i coastal både.
Du kan ro alene (C1) eller sammen med en kammerat (C2).

Coastal båden roes uden styrmand og med 2 årer. Båden er en let båd og nem at håndtere. Du kan sætte den i vandet samt trække den op igen alene, når du får erfaringen.

Den er forholdsvis søstærk og balance-stabil, hvorfor den er egnet til både at ro på blikvand og i større bølger og stærk sø. Den er selvlænsende, hvis du skulle få vand ind, så du skal regne med at kunne blive våd – alt efter vejret.

En coastal båd vender og drejer let i både blikvand og bølger, og du kan derfor opleve den som mindre retningsstabil end andre robåde. Med erfaring og med den rette teknik surfer båden på større bølger.

Coastal bådens egenskaber og store sikkerhed til søs gør den egnet til at ro med fokus på roteknik, fart og spænding. Båden surfer oven på bølgerne, hvor andre både typisk går gennem bølgerne.

Coastalbåden kan roes af roere i alle aldersklasser og du kan lære at ro i den samt ro motionsroning, turroning og længere ture fx ferieroning i den. Coastal bådene har begrænset mulighed for at medbringe bagage.  

Coastal roning i Nibe Roklub er også:
              • God motion
              • Naturoplevelser
              • Socialt samvær
MOTION:
Når du ror, bruger du alle kroppens muskler. Du styrker musklerne i lår, lægge, bag, ryg mave, overkrop og arme - man kan sige, at det en “hel-krops-behandling”. Samtidig er roning på fjorden nærmest afstressende terapi for krop og sjæl. 
I vinterhalvåret benyttes motionsrummet flittigt til rospinning, gymnastik eller individuel træning. Rospinning og gymnastik foregår i hold på faste ugedage. Individuel træning foregår, når det passer dig. 
Nibe Roklub tilbyder svømning en dag om ugen i Nibe Svømmebad, og her er der mulighed for at holde formen vedlige og samtidig aflægge den obligatoriske årlige svømmeprøve - 300 m for inrigger roere, 600 m for kajakroere samt outrigger roere. 

NATUROPLEVELSER:
I Nibe Roklub har vi et skønt rofarvand, hvor turene f.eks. kan gå til Sebbersund, Halkær bredning, Klitgård, Røn eller mod Staun - dette er grænserne for det daglige rofarvand. 
Mod Røn og Klitgård møder vi meget ofte sæler - mod Sebbersund og Halkær bredning ses fiskehejrer og mange andre fugle. Vi er heldige at have en varieret og skøn natur, uanset hvilken tur vi vælger. 

SOCIALT SAMVÆR:
Der er faste rotider 3 gange om ugen - tirsdag og torsdag aften og søndag morgen. Derudover kan man altid lave aftaler på andre tider - f.eks. en morgentur på en hverdag. 
En gang årligt bliver der arrangeret en klubtur, hvor både robåde og kajakker er repræsenteret. Turudvalget planlægger en tur med udgangspunkt i en roklub et sted i landet. Altid skønne og oplevelsesrige ture.

I vinterhalvåret er der også aktiviteter udover rospinning, gymnastik og svømning. En aften om ugen arbejdes der på at vedligeholde alt materiellet. Robåde skal måske slibes og lakeres - måske er der skruer, som skal strammes. Nogle både og kajakker skal vaskes og vokses. Alt bliver gjort klar til den kommende rosæson. Endelig er der almindelig oprydning rundt omkring i bådehal og klubhus. På disse aftener er der selvfølgelig også tid til hygge og socialt samvær.