To velklingende sponsorater til klubbens elite-juniorer!

7. juni 2018 07:22 , af Jacob Søndergaard

Grundlovsdag 5. juni var flere end 40 roere på vandet og markerede en festdag for Nibe Roklub. Efterfølgende var der besøg fra Spar Nord Fonden og Nibe Elforsynings Fond, som hver især, havde doneret kr. 32.000 til klubben, og som dermed kan stille en personlig kapkajak til rådighed for hhv. Lærke C. K. Petersen, der roer i U18 klassen og Søren C. K. Petersen, der roer i U16 klassen.

Sammen med søster Silke træner de to juniorer hårdt, såvel i Nibe Roklubs farvand og motionsrum, på vandet i Halkær Å, ved kajakklubben Limfjorden i Lindholm, ved Silkeborg Kajakklub og på diverse træningslejre og -samlinger.

De to nye kajakker giver klubbens juniorer rigtig gode muligheder for at komme videre med deres sport, og i Nibe Roklub er vi alle super-stolte over, at de unge roere tager stafetten og lægger en indsats, der giver resultater.

Fra Spar Nord Fonden overrakte bestyrelsesmedlem Hans Thorup og lokal medarbejder Bjørn Drejer den flotte gave til klubben. Hans Thorup understregede, at han kun kender Nibe Roklub for et stort, godt og fremadrettet engagement, der sætter både Nibe og rosporten på landkortet. Og når der lander en ansøgning om penge til et så målrettet juniorprojekt, er den ikke til at komme uden om, som han udtrykte det.

Fra Nibe Elforsynings Fond var formand Frederik Vedel Möller sammen med bestyrelsesmedlemmerne John Jakobsen og Leif Carlslund mødt for ligeledes at overrække et sponsorat på 32.000 kr. til klubben. På samme måde skal beløbet gå til, at klubben kan stille en personlig kapkajak til rådighed for Søren C. K. Petersen. Frederik Vedel Möller glædede sig over, at Nibe Elforsynings Fond på denne måde kan være med til at understøtte ro- og kajaksporten med en donation, der gør en forskel.

Både roerne selv og klubbens formand Ole Torp takkede for de flotte donationer, og Lærke kvitterede med en kort rotur, så alle de 50 fremmødte kunne opleve hende på nærmeste hold.

Klubbens sponsorudvalg med Birthe Hjort og Lena Knudsen i spidsen har gjort en stor indsats med forarbejdet til ansøgningerne om støtte hos de to sponsorer.

Vedhæftede filer