Svømmeprøve 2020

25. juni 2020 15:02 , af Jacob Søndergaard

Dispensation udløber 30. juni. Har du ikke aflagt svømmeprøven, og gerne vil ro, »så er det snart«!

Som det er medlemmerne bekendt, har den årlige svømmeprøve for medlemmer indmeldt før 2020 været suspenderet indtil Nibe Svømmebad (og evt. andre svømme-muligheder) igen åbner.

Nibe Svømmebad åbnede pr. 15. juni, og alle medlemmer, der ikke har en gyldig svømmeprøve for 2020, opfordres nu til at få aflagt svømmeprøven. 
Det har ikke været muligt for klubben at arrangere særskilt åbent for klubbens medlemmer, så du må gå i svømmehallen på eget initiativ. I Nibe Svømmebad findes »den gule blanket« hos livredderen, hvor du kan aftale at aflægge prøven på 300 eller 600 meter.

Efter aflagt svømmeprøve skal du aflevere blanketten i den lille æske ved opslagstavten i klubben – så registreres du snarest derefter. Når blanketten er leveret, er din svømmeprøve gyldig. Ved ROKORT-PC'en og i bådehallen findes den senest ajourførte liste over aflagte svømmeprøver.

Vælger du at aflægge svømmeprøven i andre svømmehaller, kan du selv medbringe den gule blanket, som findes samme sted som du afleverer prøven – eller du kan få et andet skriftligt bevis.

BESTYRELSEN

PS – 1: På vedlagte opslag (fil) kan du se åbningstiderne i Nibe Svømmebad.
BEMÆRK: Nibe Svømmebad er lukket i ugerne 29-32 incl.

PS – 2: De normale tider for fælles roning er nu genindført:
Tirsdag kl. 18.45. Torsdag kl. 18.45. Søndag kl. 08.45.
Mød ind omklædt på de nævnte tidspunkter for sætning af hold.