Ny formand for Nibe Roklub

16. februar 2023 23:14 , af Jacob Søndergaard
45 medlemmer var torsdag samlet til den årlige generalforsamling.
Klubbens formand Birgitte Larsen gennemgik aktiviteterne i det forløbne år – mange aktiviteter blev nævnt og vidner om et stort aktivitetsniveau, sommer som vinter.
Kasserer Elis Jochumsen gennemgik klubbens regnskab, der sluttede med et mindre overskud.
Birgitte Larsen havde ønsket at stoppe som formand for at lægge kræfterne på andre steder i klubben, og i stedet blev Chris Bach Magh valgt. Kajakchef Per Rolmar og husforvalter Thorbjørn Borregaard blev begge genvalgt. Den øvrige bestyrelse: Næstformand Jacob Søndergaard, Kasserer Elis Jochumsen og rochef Kirsten Overgaard var ikke på valg.
Medlemmerne drøftede endvidere muligheden for at opsætte en hjertestarter i klubben, hvilket der var stort flertal for. Der blev nedsat et udvalg til at ansøge og i øvrigt indføre og håndtere en hjertestarter. Udvalget består af Peter Volff Nielsen, Dorte Jakobsen og Chris Bach Magh.
Næstformand Jacob Søndergaard takkede Birgitte Larsen for fire år som formand, hvor hun i 2019 trådte til som nyvalgt formand, uden forudgående at have været med i bestyrelsen, og efter kun godt ét år som medlem af klubben. Birgitte modtog en erindringsgave fra klubben og et stort bifald fra medlemmerne.
BILLEDET – fra venstre: Næstformand Jacob Søndergaard, kasserer Elis Jochumsen, husforvalter Thorbjørn Borregaard, kajakchef Per Rolmar, rochef Kirsten Overgaard og klubbens nye formand Chris Bach Magh.