Ny formand for Nibe Roklub

14. februar 2019 21:03 , af Jacob Søndergaard

Klubbens nyvalgte formand Birgitte Larsen.

Tirsdagens generalforsamling i Nibe Roklub var for mange imødeset med spænding. Som altid skulle der vælges eller genvælges tre medlemmer til bestyrelsen. Men denne gang havde formanden gennem de seneste fem år – Ole Torp – bebudet sin afgang.

Første punkt var dog valg af dirigent til mødets afvikling, og her faldt valget på Vibeke Borregaard. Ole Torp gennemgik herefter ro-året 2018, som på mange måder blev anderledes end andre. Dels ved en historisk høj aktivitet, dels ved junior-elitens massive indtog i klubben, klubbens første danske- og nordiske mesterskab, og rigtig gode resultater i andre løb. Klubbens kajakchef Jacob Norris udfordrede konkurrencerne i havkajak, hvilket også kastede en sølvmedalje af sig ved Dansprint Maraton Cup. Ellers var rosæsonen 2018 som bekendt præget af ekstremt godt vejr, og der blev roer og roet. Såvel i de lokale farvande som i andre danske farvande – og enkelte gange i udlandet.
Nærmere beskrivelse af året kan man finde i årgangen af klubblade i klubben eller på klubbens hjemmeside.

Kontingenter til klubben blev fastsat uændret – dog nu med den tilføjelse, at melemmer i alderen 18-24 år incl. i stedet for fuldt voksen-kontingent, fremover betaler 750 kr. årligt – svarende til ca. halvt voksen kontingent. Baggrunden for dette forslag – som blev vedtaget – er, at Aalborg Kommune ved medlemstilskud dækker medlemmer under 25 år, og så har klubben traditionelt ikke så mange i disse årgange; pt. fem medlemmer.

Ved valget til bestyrelsen havde bestyrelsen på forhånd gjort en indsats for at finde et nyt emne til formands posten. Valget faldt på Birgitte Larsen, der har været medlem i to sæsoner. Hun har vist sig som en solid og stabil roer og initiativtager til bl.a. at varetage arrangementer i klubben. Birgitte blev valgt med stort bifald, og medlemmer som bestyrelsesmedlemmer har lovet hende stor opbakning i det kommende arbejde.
Husforvalter Thorbjørn Borregaard og kajakchef Jacob Norris blev genvalgt for to år.

Til posten som revisor blev Leif Beltoft genvalgt, mens Søren Jørgensen afløste Lena Knudsen.

Efter kaffepausen blev der så orienteret om nogle aktuelle emner: Kommende byggeri af kajakhuse ved forpladsen, Klubbens 80 års fødselsdag, som markeres lørdag den 8. juni. Klubben er arrangør af DM Ocean Race for havkajakker, lørdag d. 17. august. Forhold omkring nøgleboks-adgang til klubben, Tilsagn vedr. oprydning efter Nibe Festival samt årets roskole: Her blev det fremhævet, at uddannede kajakroere er meget velkomne til at søge plads på klubbens inrigger roskole d. 4. og 5. maj.

Klubbens næstformand Jacob Søndergaard bragte klubbens store tak til Ole Torp for hans samlede 15 år i bestyrelsen. Ole Torp fik overrakt en gave – en lommelærke med gravering – samt passende indhold til »dunken«. Og medlemmerne gav aftenens vel nok største bifald som tak til Ole for indsatsen.

Nedenfor vedhæftes billede af den nyvalgte bestyrelse.