Frivilligheden bærer hele klubben

15. januar 2023 11:51 , af Jacob Søndergaard

Nytårsaftensdag var op mod et halvt hundrede medlemmer af klubben samlet en times til for at ønske hinanden godt nytår og se både tilbage på gode oplevelser, men også fremad mod nye initiativer og aktiviteter.
Under nytårskuren takkede klubbens formand Birgitte Larsen alle, der havde gjort en indsats – ingen nævnt, ingen glemt. Dog blev der tid til at hylde klubbens unge kajakroere for en ekstraordinær stor høst af medaljer og en fantastisk indsats ved både træning og diverse stævner.

FRIVILLIGHED:
Birgitte Larsen sagde iblandt sine ord dette til medlemmerne, i forvisning om, at der i Nibe Roklub gøres en meget stor indsats på særdeles mange felter. Alt dette gør, at vi har en fantastisk klub og et godt sammenhold:

Vi ser tilbage på et år hvor frivilligheden endnu engang har vist sit værd på utrolig mange fronter. Der er ingen tvivl om, at det er medlemmernes fortjeneste, at vi har så sund og veldrevet en klub, som vi har. Jeg kunne fremhæve en masse gode eksempler, men det ville være med risiko for at glemme nogen. Jeg vil derfor i stedet benytte lejligheden til at sige tak til jer alle for jeres frivillige indsats for Nibe Roklub - stort som småt, alt giver værdi. Det betyder uendelig meget for at kunne løse alle de praktiske gøremål i årets løb. Men det har ligeså stor værdi for fællesskabet, det sociale liv og samhørigheden. Frivillighed er grundstenen i foreningslivet, vores DNA, og jeg er som formand utrolig stolt af den frivillighed, vi tilsammen lægger for dagen, til glæde for hinanden og for vores fantastiske klub.
– Birgitte Larsen

PS: Under billedgalleriet på hjemmesiden kan du se billeder fra mødet Nytårsaftensdag – se: NYTÅRSTAFFEL