Folkeoplysningsudvalget på besøg

24. oktober 2018 21:32 , af Jacob Søndergaard

Onsdag den 24. oktober var der et kort besøg i Nibe Roklub af Aalborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg. Klubben har søgt penge til byggeri af nye små huse til ekstra opbevaringsplads til et stigende antal kajakker. Dertil kommer, at kommunen sidste år ydede tilskud til byggeri af klubbens nye motionsrum. Begge projekter - det forhåbentligt forestående og det afsluttede projekt blev præsenteret af formand Ole Torp og næstformand Jacob Søndergaard, og det er klubbens indtryk, at udvalgsmedlemmerne med formand Keld Jensen og rådmand Mads Duedahl i spidsen, fik et godt indtryk af, at klubben arbejder godt med sin udvikling og virkelig har behov for støtte til den fortsatte udvikling. Bestyrelsen arbejder videre med planer om et forhåbentlig kommende byggeri.