En ny rosæson – lige foran os!

14. marts 2021 20:45 , af Jacob Søndergaard

Foråret er på vej i Nibe Roklub

Vi har gennemlevet et år med corona. Og for nylig en vinter med minimal aktivitet i Nibe Roklub.

Det skal vi nu tro på, er ved at få en ende. Ganske vist gennemførte vi i 2020 en god rosæson under en mængde restriktioner, og visse restriktioner kan vi stadig se frem til, vil gælde i indeværende år.

Status er nu, at bestyrelsen gennem hele vinteren har holdt kontakt og jævnlige møder. Senest har vi sat fokus på kommende aktiviteter, idet vi forudsætter, at rosæsonen 2021 kan indledes på næsten normal vis, når vi ser bort fra, at klubhuset formentlig fortsat vil være lukket, men der vil være adgang til kajakker og robåde til udendørs brug.

Lørdag den 27. marts kl. 10.00 åbner rosæsonen med en virtuel standerhejsning 
som udsendes via facebook – med kun bestyrelsen og flagudvalget som deltagere. MEN:
Efter denne formalitet i form af en standerhejsning / tale, bliver rosæsonen givet fri, og der kan roes efter følgende forskrifter:

– Klubhuset er formelt lukket (dvs. almindeligt ophold, omklædning, bad, adgang til værksted og
   til motionsrum er udelukket).
– Svømmeprøve er midlertidigt suspenderet, og der vil ved åbning af svømmemulighed blive informeret herom.

– Al omklædning, bad mv. er udelukket: Mød omklædt og godt klædt på.

– Toilet i klubhusets forgang (handicaptoilettet) må bruges – SPRIT AF, før og efter brug.

– Adgang til at udtage kajakker og robåde af bådehallerne er tilladt.

– Registrering af roture sker primært via rokort på MOBIL.
   Hvis du nødvendigvis skal bruge klubbens PC, så SPRIT AF – både før og efter brug af denne.

– Der må roes (dvs. udendørs aktivitet), stort set som normalt, men der er max. forsamlingsloft på 25.

Alle, der kommer i klubben skal huske at »bippe« hver sin nøglebrik eller åbne døren via telefon-app
   (memberlink) eller personlig kode. Alle skal »bippe« for at kunne opspore ved evt. corona-smitte.

– Alle berøringsflader skal AFSPRITTES – (gerne før) – men specielt efter berøring af fælles flader

– Alle klub-både skal afvaskes med sæbevand og afskylles med rent vand efter brug.

Særligt vedr. Kajak- og Roskole:

TILMELD DIG INTERESSELISTEN – HER

Denne aktivitet for helt nye roere gennemføres igen i år – der opereres i små hold, og forløbet af kajak- og roskolen er således:

Torsdag d. 25. marts:                      Digitalt INFORMATIONSMØDE for alle interesserede.
                                                             For roere på klubbens interesseliste vil disse blive særskilt inviteret
                                                             For alle andre interesserede vil der være LINK til rådighed på klubbens medier.

Lørdag d. 27. marts:                         KL. 10.00 inviteres ALLE til at deltage i klubbens standerhejsning på facebook

Torsdag d. 15. april:                         Hvis restriktionerne tillader det:
                                                             Fysisk INFORMATIONSMØDE i klubben – evt. udendørs.
Der vil blive orienteret grundigt om mulighederne for at ro selvstændigt i kajak eller for at ro sammen på hold – en mere social form for roning.
På sigt er der alle muligheder for at lære andre roformer, end den form, man starter ud med.
Ved mødet vil der være mulighed for at møde klubbens instruktører og stifte bekendtskab med det materiel, der skal bruges ved kajak- og roskole

Lørdag d. 24. april:                          For kajakroere: Orientering i klubben om forløbet af kajakskolen – og, hvis der er mulighed herfor: Vand-tilvænning med enkle øvelser i Nibe Svømmebad.

Weekend d. 8.-9. maj:                    KAJAK- og ROSKOLE – alle roere fordeles på mindre hold, med tilknyttede instruktører. Se program på klubbens hjemmeside.

Efterfølgende:                                  Opøvning af rutine, indtil frironing / frigivelse  finder sted.

Deltag i markedsføringen:             I de kommende dage markedsføres kajak- og roskolen.

Del venligst budskabet (facebook) – samt ved mund-til-mund.

      –     –

KLUBBENS ALMINDELIGE OG SOCIALE LIV
Denne – ellers meget vigtige – del af medlemskabet i Nibe Roklub kan desværre ikke gennemføres under de nuværende forhold. Bestyrelsen og alle i klubben har stort fokus på, at der skal holdes sociale kontakter under flere former, når corona-forholdene i samfundet tillader det. Bestyrelsen tager skridt hertil, så snart der er udsigt til, at »fællesmøder« kan gennemføres forsvarligt.

Det samme gælder klubbens årlige generalforsamling – denne indkaldes når det er muligt at holde den ved et fysisk møde.

KLUBBLADET ÅREKNUDEN
Klubbens medlemsblad forventes at udkomme i ugen op til standerhejsningen – læs det som E-udgave via LINK og nyhedsbrev, der udsendes til alle medlemmer. Det kommende nummer vil indbyde til sæsonstart / roning, men klubbladet vil denne gang i høj grad være helliget nye REGLEMENTER for roning i kajak og flere typer robåde. Glæd dig til at læse mere i »Åreknuden«.

STOR HILSEN – og husk at følge med på klubbens hjemmeside, facebook, i nyhedsbreve og i lokalpressen.                                                  BESTYRELSEN