Bestyrelse udvidet – omrokeringer og nye bestyrelsesmedlemmer

30. maj 2024 20:23 , af Jacob Søndergaard

Onsdag den 29. maj var 25 medlemmer samlet til ekstraordinær generalforsamling i klubben.
Her gennemgik man med Ole Torp som myndig dirigent, en række vedtægtsændringer, som mest var opdatering af utidsvvarende formuleringer.
Endvidere vedtog man at udvide bestyrelsen med to medlemmer, begge valgt for ét år.
I forbindelse med omrokeringer og nyvalg, valgte klubbens næstformand Jacob Søndergaard at udtræde, og bestyrelsen valgte i stedet at indsætte Helle Andreasen Buus som ny næstformand. Dette skete helt udramatsik, og var i forvejen meddelt på den ordinære geleralforsamling i februar. Valget af Helle gælder indtil generalforsamlingen 2025, hvor valget skal bekræftes for den resterende del af næstformandens valgperiode.
To nye, menige medlemmer af bestyrelsen skulle så vælges, og her blev Mona Henningsen (ny roer fra 2024) og Jacob Søndergaard begge valgt for ét år.
Den nye bestyrelse træder først sammen senere, og der er derfor ikke taget et nyt billede.