14 kaniner mistede ørerne ved Kanindåb

4. september 2023 22:35 , af Jacob Søndergaard

Efter fire år uden Kanindåb i Nibe Roklub, oprandt dagen, hvor 14 nye roere blev viet til Kong Neptuns Rige.
Majestæten ankom standsmæssigt i 4-årers inrigger med livlæge, hoffrisør og galejslaver. Og efter velkomst af klubbens formand, tog Neptun Kaninerne i øjesyn og holdt en formanende tale for dem.
Så gik dåbshandlingerne i gang, og den ene »kanin« efter de anden blev undersøgt og fik en passende behandling – mistede kaninørerne – og knælede for Kong Neptun, der gav hver især et par ord en dryssede »kaninpulver« over som tegn på gennemført dåb. Sidste tur gik ad bådebroen, hvor kaninen så fik en tur i Limfjordens bølger.
Afslutningen på dåbshandlingerne blev et sandt opgør, idet de nydøbte kaniner gjorde oprør mod hoffet og alle fik en tur i fjorden.