Start på rosæsonen 2019

1. april 2019 13:52 , af Jacob Søndergaard

Hej alle i Nibe Roklub

Så er rosæsonen i gang

Foråret er over os, og rosæsonen er i gang. Lørdag d. 30. marts holdt vi standerhejsning med ca. 40 fremmødte, og heraf tog de 17 en kølig, heftig og kort tur på fjorden, inden kaffebordet og aftenfesten ventede.

Med dette korte nyhedsbrev får du blot nogle få informationer om den kommende tids roning. Sæsonens aktiviteter i øvrigt bliver slået op, dels på hjemmesidens kalender, dels på rokort og dels på opslag i klubben.

Tager du selv initiativ til ro-aktiviteter, så benyt muligheden at slå det op på ROKORT.DK

Fælles roning – tirsdage, torsdage og søndage
Som det fremgik af talerne ved standerhejsningen, indføres der forsøgsvis en »tidlig tirsdag«, for de, som vil ro sammen. Der indføres – ligeledes forsøgsvis – muligheden for at vælge mellem »motion« eller »sport« for inrigger roere – eller »ifølge« for kajakroere, der vil følges med andre (kajak konvoj eller evt. inriggere).

Der er fællesroning – med møde i omklædt stand på følgende tidspunkter:
Tirsdage kl. 17.45. Torsdge kl. 18.45. Søndage kl. 8.45. (Bemærk Skærtorsdag undtaget).

Roskole weekend 4. og 5. maj
Klubbens nye roere – hhv. kajak og inrigger – gennemgår ovennævnte weekend et kursusforløb. Alle bliver holdt informeret via mails. Der er p.t. 21 roere til kajakskolen og 4 roere til roskolen.
Der er pladser endnu – særligt på roskolen, hvis kajakroere skulle få lyst at deltage her.

Svømmeprøver
Som nævnt ved standerhejsningen, er vi fortsat udfordret mht. åbning af Nibe Svømmebad. Der udsendes nyhedsmails med instrukser, så snart der foreligger et åbningstidspunkt – og en plan for klubbens aktiviteter og muligheder. Indtil da må svømmeprøver aflægges i andre svømmehaller.

Du kan tage en gul blanket ved opslagstavlen i klubhuset og få den udfyldt, der hvor du svømmer.

Ved roning: Benyt altid redningsvest den første tid under roning: Vandet er koldt, luften er kølig, og tag bestik af vejret. Og ro meget gerne flere sammen. 

Indsamling af affald i naturen
Bemærk opslaget (bl.a. i seneste nummer af klubbladet »Åreknuden«:
Lørdag den 13. april kl. 9.30 samles vi ved klubben og samler affald i den nære natur omkring klubben. Har man lyst, er der forud herfor morgenbord i Jutlander Bank, Nibe, fra kl. 8.30.

Vedlagt denne nyhedsmail – hvis man ikke var til stede, eller vil læse igen: Tale fra Standerhejsningen

LINK til seneste nummer af ÅREKNUDEN: http://www.e-pages.dk/nibeavis/740734483

STOR forårshilsen – BESTYRELSEN