NYHEDSBREV fra Nibe Roklub, februar 2018

6. februar 2018 16:28 , af Jacob Søndergaard

 

Hej alle medlemmer af Nibe Roklub

Selv om frosten hersker udenfor og vandet er stivnet, så breder lyset sig, og om ca. 2 måneder åbner fjorden sig atter for en ny rosæson.

Forinden skal vi dyrke klubben – og blandt aktiviteter og tilbud er der følgende:

 

GENERALFORSAMLING

Onsdag den 14. februar afholder klubben sin ordinære, årlige generalforsamling i klubhuset.

Vi skal bl.a. høre formanden berette om, hvordan det seneste år er gået – og mon ikke Ole samtidig vil kigge en smule fremad. Der er mange tin at glæde sig over – og ikke mindst: At glæde sig til.

Kassereren aflægger rapport om det økonomiske, der skal fastsættes kontingent og der skal vælges 3 medlemmer til bestyrelsen. Kasserer, næstformand og rochef er på valg – og her skal der vælges en ny kasserer, mens næstformand og rochef er villige til genvalg. Du kan t rygt møde op – for bestyrelsen HAR forslag, men ønsker du at stille op, er du også meget velkommen.

Du kan se dagsordenen på forsiden af klubbens hjemmeside.

Endelig, så giver klubben i forbindelse med mødet kaffe med brød – og det er sædvanligvis også værd at komme efter.

Håber vi ses onsdag d. 14. februar kl. 19.00  ( – onsdag i kommende uge).

BESTYRELSEN

 

ROSPINNING

Der er fortsat stor aktivitet med vinterens rospinning. Er du klar på at deltage: Tilmeld dig via rokort.dk – enten du er fast »rospinner«, eller du ønsker at prøve for første gang. Ikke-rutinerede får god hjælp til at komme i gang, samt efterfølgende stræk-øvelser.

 

OTTER GRAND PRIX

Klubbens »næsten faste« hold af Grand Prix roere skal allerede i morgen onsdag i aktion. Der er plads til flere på holdet, så meld dig endelig til via rokort.dk – eller kom forbi og vær klar til »at rykke igennem« kl. 19.00 præcis.

 

RO- OG KAJAKSKOLE

Årets ro- og kajakskole løber af stabelen 5. og 6. maj.

15. marts holdes der INFO-møde i klubben for nye roere. Kender du én eller flere, der ønsker at lære roningens glæder, så »kig ind« på niberoklub.dk – vælg: Nye medlemmer.

 

HJÆLPERE TIL ÅRSMØDE I RONETVÆRK

Lørdag den 24. februar holder Nordjysk Ronetværk sit årsmøde i Nibe Roklub. Her kommer repræsentanter for de fleste nordjyske klubber, og der er brug for nogle ekstra »hænder« ved praktiske opgaver, servering osv.

Læs opslaget på ROKORT.DK – og kontakt gerne Lena Knudsen, hvis du har mulighed for at give et nap denne dag. Meld dig gerne hos Lena – snarest eller senest 20. februar: Mail: lenamknudsen@gmail.com eller SMS på 7170 3009.

 

STANDERHEJSNING 7. APRIL

Lørdag den 7. april indleder vi i Nibe Roklub rosæsonen 2018. Det bliver som altid en festlig dag, som indledes med morgenkaffe i klubhuset kl. 9.00. Kl. 10.00 hejses standeren – og formanden siger nogle velvalgte ord.

Der er herefter mulighed for årets første rotur – og efterfølgende planlægges en lettere frokost i klubhuset.

Aftenen er reserveret til standerhejsningsfest. Herom nærmere på hjemmesiden, i nyhedsbrev og i klubbladet m.v.

 

Mange roer-venlige hilsner: BESTYRELSEN