Kajakchefens klumme - sæsonen er godt igang  

27. maj 2018 10:27 , af Jacob Norris

En fantastisk roskole 2018 med engagerede kaniner er gennemført med stor success.
I dette herlige vejr der har holdt ved stort set siden roskoleweekenden har rigtig mange kaniner været på vandet og fået friroet sig - og nogen er næsten lige ved at være det.

Det er meget udsædvanligt at vi så tidligt - i overgangen til juni måned - allerede har haft så mange kilometer på vandet med vores nye rokammerater.

Det er også en fornøjelse at se vores engagerede instruktionstab, som rundhåndet deler ud af viden om roteknik, lokalfarvand og landkending. Har du ikke været med din instruktør ude omkring øen Røn endnu, så spørg til det næste gang du skal ud - eller hvis du er friroet og deltager på de faste roaftener - så team op med nogen der skal ud til sælernes ø. Det er bare een af de mange naturoplevelser der ligger indenfor kajaksportens rammer. Er du kommet så langt at du er til de længere ture, og ikke nødvendigvis skal tidligt hjem fra en roaften, så kan du sikkert lokke nogle af de "gamle" rokammerater eller instruktørerne med på en tur op i Halkær Å til shelter pladsen (19 km). Det er en herlig tur med 2 x 1,5 kms åsejlads, og den natur der er i åen er en helt anden end i bredningen. Du kan glæde dig til at opleve det.

Er du friroet, og har du lavet makkerredninger, så kan du tage med på roaftener. Du kan også deltage i roklubbens ture i det omfang at du har mod på det. Se på rokort hvad der er af arrangementer du kan deltage i, og er du i tvivl om du kan klare turen i kræfter/udholdenhed, så spørg altid een af instruktørerne eller den turansvarlige.

Husk at få din instruktør, der godkender din makkerredning, til at notere det på listen på opslagstavlen.

Når du har nået de 250km, OG har lavet en obligatoriske solo-redning sammen med en instruktør, så er du endeligt frigivet, og kan derefter tage på vandet alene. Det betyder dog ikke at man skal glemme at vurdere vejr, tur-retning og vindforhold - det kan man godt glemme lidt i det her solskinsvejr - men der kommer dage med blæst og ustadigt vejr, og der skal man ikke tage ud på åben fjord med risiko for utilsigtede kæntringer.

Husk, at når du er færdig med en roaften, så er der en del som bliver til en kop kaffe bagefter inde i opholdsstuen eller på terassen med en kold øl. Det kan være svært at finde ud af som ny hvad man kan deltage i, men du er meget velkommen - nogle vil sige: – Så kom da med - til at deltage i både kaffedrikningen og turene der slåes op.

Vi har i år en del nye, som gerne vil have fart i kajakken - hurtig-roerne - og i den anledning vil jeg gerne tilbyde at lære del del af jer at bruge de såkaldte WingPagajer. Det er pagajer med specielle egenskaber for højtempo roning, og det er lidt high-level at lære at bruge. Har du lyst til at ro stærk, uanset om det er tur eller havkajak, så kom gerne til mig, så tager vi en omgang med wingpagajteknik på fjorden med fokus på super effektiv fremadroning.

Wingpagajen kan ikke anvendes til specielt meget andet en effektiv fremadroning, så i den mere tekniske afdeling med almindelige fladblads pagajer, der samler Thomas Carlslund et hold hver onsdag frem til sommerferien til tekniktræning og øvelser i teknisk kunnen med havkajak. Se nærmere info på Rokort under "meddelelser"

Når I nu for den største del af jeres kajak-start har roet i havkajaker, så vil jeg lige benytte lejligheden til at flage muligheden for at prøve turkajakkerne også. Det er en anden rostil og andre egenskaber end havkajakkerne, og i roligt vejr er de fantastiske at ro i vores farvand. Jeg håber I alle får lyst til at prøve en turkajak imens vejret er godt, og er du i tvivl om hvilken af turkajakkerne der vil være god at starte med, så spørg gerne enten mig eller Ole Torp - vi kan nemt sørge for at I kommer godt afsted i en turkajak.

Jeg vil lige runde af med at rose vores store stab af aktive kajakinstruktører - de har gjort et virkeligt godt stykke arbejde med alle de nye kajakroere. Og det fortsætter gennem hele Juni måned også. Husk at give dem feedback på de ting I får lært - det er den bedste ting ved instruktør-tjansen, at vide der bliver sat pris på det, og at det rent faktisk fungerer med de teknikker og tricks der bliver serveret med rund hånd :)

Vi ses på vandet !

Kajakchefen

PS: Se de mange fine billeder fra Kajak- og roskole wekenden, som bl.a. Ole Madsen har stået for: KLIK HER