Nye medlemmer

Nyt medlem i klubben

    

Vi vil gerne dele ud af de smukke oplevelser med solnedgangen over Limfjorden i Nibe Bredning, give dig naturtætte oplevelser med feks fiskehejrer i Halkær bredning, springende ørreder i Halkær Å og tage dig med ud og hilse på sælerne ved Røn midt ude i Limfjorden.

Der er flere måder hvorpå man kan blive medlem af Nibe Roklub. Dette afhænger om man allerede kan ro eller man er nybegynder. Har du i forvejen erfaring med inrigger robåde eller kajak, så kontakt en af bestyrelsesmedlemmerne og lav en aftale om at komme ud og se klubben og vores facaliteter.

Har du ikke forudgående erfaring med kajak eller robåde, og har du mod på at kaste dig ud i ro-sportens mange muligheder. Så har vi farvandet og en flok energiske instruktører - så du nemt kan tage beslutningen og komme med på vores årlige roskole, hvor man får lært de grundlæggende ting i forhold til at ro kajak eller inrigger robåde

Vores roskole ligger i foråret og består af en weekend hvor alt grundlæggende teori og teknik gennemgås, og derefter har vi 4-6 opfølgende ro-aftner i løbet af maj og juni måned. Går man med tanker om kajakskolen, tyvstarter vi dog undervisningen allerede før roskoleweekenden med en lørdag eftermiddag i svømmehallen hvor der leges med kajakker og balance i det varme vand.

Vi har begrænset deltagerantal på vores kajak- og roskole - så bliv skrevet op allerede nu !

Vil du lære at ro kajak i foråret 2018: Send en email til kajakskole@niberoklub.dk 

Vil du lære at ro inrigger (fler-personers båd) i 2017: Send en email til roskole@niberoklub.dk

Der er mulighed for løbende indmeldelse og roskoleforløb for nye inrigger-roere.

 

Den næste roskoleweekend (2018) for både kajak- og inriggerroning er ikke fastsat endnu.

Infoaften om årets roskole bliver typisk offentliggjort lige efter nytår .

Prisen for roskolen - inrigger: 1750 kr. incl klubkontingent for 2017

Prisen for kajakskolen: 1950 kr. incl klubkontingent for 2017

 

 

    

    

 

Indmeldelse på venteliste til næste kajak eller roskole foråret 2018:  Opret medlemsskab

Blanket til svømmerprøve:

Til udprintning

Program for Nibe Roklubs kajakroskole 2017

Lørdag d. 6. maj:

Kl. 09.00        Morgenmad og velkomst

Kl. 09.30        Evt. omklædning - klargøring til instruktion

Kl. 09.45        Instruktion på land og orientering om kajakker

Kl. 11.00        1. lektion i kajakkerne

Kl. 12.30        Frokost

Kl. 13.30        2. lektion i kajakkerne

Kl. 15.00        Pause - eftermiddagskaffe m.v.

Kl. 15.30        3. lektion i kajakkerne

Kl. 16.30        Optagning og rengøring af kajakkerne

Kl. 17.00        Udstrækning, omklædning, bad osv.

Kl. 17.15        Kort evaluering – vi ses i morgen

 

Søndag d.  7. maj:

Kl. 09.00        Morgenmad

Kl. 09.30        Omklædning m.v.

Kl. 09.30        4. lektion i kajakkerne

Kl. 10.45        Pause - lave madpakker til frokostturen

Kl. 11.15        Frokosttur

Kl. 14.30        Ankomst til Nibe Roklub - optagning og rengøring af kajakkerne

Kl. 15.00        Eftermiddagskaffe - afslutning - evt. evaluering

 

Forplejning under kajakskoleweekenden er en del af betalingen for kajakskole og kontingent, så du skal ikke spekulere på madpakke. Medbring dog gerne en flaske til vand, til at have med i kajakken.

 

Efterfølgende uger :

Deltagelse i 4 - 6 aftenlektioner med instruktører - afsluttende med rednings- og entringsøvelser på fjorden.

DOODLE kalenderbooking laves for ro-aftner frem til 30/6, nærmere herom på kajakskoleweekenden.                                                                                                           

Lørdag 25. juni:

Kajakskoleafslutning: Vi runder kajakskolen af med en madpakketur og slutter dagen af med grill-hygge, så sæt hele dagen/ aftenen af til begivenheden. Måske arrangementsudvalget har en lille overraskelse i løbet af dagen.

Til dette arrangement skal du selv have madpakke med, og der vil være en egenbetaling for grill-delen.

Vejret bestemmer, så datoen er kun midlertidig fastsat.

 

Programmet er foreløbigt og der kan ske justeringer løbende

 

Kajakinstruktører som tager sig af at uddanne nye roere

Allan M. Thomsen
Allan M. Thomsen
+4529263233
Bente Christensen
Bente Christensen
+4520700456
Casper Pedersen
Casper Pedersen
+4522292550
Ditte Kær Andersen
Ditte Kær Andersen
+4560247461
Else Støttrup
Else Støttrup
+4522536022
Hanne Kramer
Hanne Kramer
+4561544070
Jacob Norris
Jacob Norris
+4540267667
Jens Kirk
Jens Kirk
+4542226537
Karen M.M. Thomsen
Karen M.M. Thomsen
+4523344583
Keld Lotzfeldt Pedersen
Keld Lotzfeldt Pedersen
+4520890656
Kenneth Øster Slot
Kenneth Øster Slot
+4522763953
Kurt Møller Jensen
Kurt Møller Jensen
+4522456699
Ole Torp
Ole Torp
+4530208969
Thomas Carlslund
Thomas Carlslund
+4561340152
Thorbjørn Borregaard
Thorbjørn Borregaard
+4572691626